Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Praktická biologie, studium stavby živočichů

logosvab1Jen pro hrubou a orientační představu na ukázku postupujeme stručnou fotodokumentaci z některých posledních výukových bloků praktických cvičení v předmětu biologie (na obrázcích právě pracují mladí Sextáni), kdy se naši gymnazisté průběžně seznamují s vnější a vnitřní stavbou různých živočichů (zde například švába nebo pavouků). Praktické zkoumání velmi vhodně

nadstavbovým způsobem doplňuje klasickou teoretickou výuku biologie.

bio1

bio2

 

bio3

bio4

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK