Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Město Lovosice s námi letos počítá, děkujeme

logolovosymbZastupitelstvo města Lovosice, které je majitelem budovy našeho gymnázia, v počátku února definitivně schválilo podobu rozpočtu pro rok 2019. A v rámci kapitoly pro školství byly finálně potvrzeny i některé finanční položky určené pro žádoucí zvelebení a nutné opravy některých dílčích částí školy. V souhrnu jde v tomto roce o částku vyšší než 1, 4 milionu. Jsme za to samozřejmě velmi rádi, zdejší radnici děkujeme za konstruktivní jednání, přístup i součinnost. Nyní nás čekají jednání s příslušným městským odborem

ohledně vhodných termínů realizací jednotlivých dílčích prací s ohledem na provoz gymnázia.

Lovo mesto rozpocet 2019

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK