Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Odkaz Čapkova díla v dramatických ukázkách

logocapek1S potěšitelnou odezvou z řad našeho studentstva se setkala nedávná doplňková vzdělávací aktivita s názvem Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa. Jednalo se o dramatické pásmo ukázek z díla nejslavnějšího prvorepublikového českého spisovatele a dramatika, který myšlenkami i názory ovlivnil kulturní i politickou atmosféru v tehdejší společnosti. V hraných ukázkách (například úryvek z Loupežníka, Básník, Bílá nemoc nebo Adam Stvořitel) s aktivním

zapojením žáků jako diváků a prostřednictvím odlehčených vstupů moderátorů toto představení (odehrálo se na prknech školní tělocvičny) vybízelo naše studenty k zamyšlení nad přesahem díla autora do současnosti a jeho přínosem pro světovou literaturu.

capek2018 2

capek2018 1

capek2018 3

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK