Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

V inspekci přírodovědy Tercie obstála

logocsi2V celostátním měřítku se celkovým velmi dobrým výsledkem etablovali Terciáni lovosického gymnázia, kteří v listopadu prošli testováním České školní inspekce, a to v rámci výběrového zjišťování výsledků přírodovědné gramotnosti na vybraném vzorku celkově více než deseti tisíc školáků z osmých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií z celé ČR. Úspěšnost naší Tercie totiž v uvedeném testu činila výsledných 67 procent, když celková úspěšnost značila

v republikové šetření jen 43 %. Svým výkonem se tak naši gymnazisté procentuálně zařadili do druhé nejlepší testované skupiny (z celkových pěti) - mezi 16 procent nejlépe hodnocených. Z jednotlivců pak dopadly nejlépe dívky Agáta Krobová a Anna Zalabáková s výtečnou úspěšností 89 %. "Našlápnuto" má Tercie tedy slušně, snad to ve svém dalším studiu patřičně zúročí.

csi test TC 12201 graf

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK