Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Zdárná prezentace v soutěži Bible a my

logobibl1Všechny tři vypsané věkové kategorie obeslala naše škola v rámci nedávného okresního kola v pořadí již 23. ročníku tradiční soutěže s názvem Bible a my, která se v závěru listopadu uskutečnila u kolegů v sousedních Litoměřicích. Mezi nejmladšími zvítězila naše studentka Hana Kimmerová, ve starším žactvu obsadil třetí příčku David Andrš a středoškoláky ovládl Michal Kimmer (vítězové postupují do

republikového kola, březen 2019 v Brně). Všem našich zapojeným žákům děkujeme za účast i reprezentaci školy. Cílem soutěže je umožnit žákům základních i středních škol setkat se jinou formou s Biblí. Smyslem je zprostředkovat bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na aktuálnost i v dnešní době. Aktivita je dobrovolná a otevřená všem bez rozdílu.

Bible a my okres 112018

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK