Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Projektové setkání nábor Policie ČR

logopoliciecrHned zkraje nového školního roku (6. září) se vydala skupina našich letošních maturantů do sousedních Litoměřic, kde se zúčastnila projektového náborového dne republikové policie. V průběhu akce s názvem „Den s Policií ČR“ probíhala vedle toho i soutěž pořádkových jednotek policejních sborů s mezinárodním přesahem, díky zvýšenému pohybu ozbrojených složek tak bylo v tento den okresní město jistě nejbezpečnějším

městem v zemi :-) Více než soutěžní výkony ale mladé gymnazisty zajímali jednotlivé obory kriminalistiky, technika a zejména vstupní nároky kladené na uchazeče o práci u policie. Budiž ke cti naší školy, že lidé z personálního oddělení PČR projevili upřímný případný zájem o naše absolventy. Uvidíme tedy, kdo z nich bude jednou možná „pomáhat a chránit“.

pol1

pol2

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK