Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Účast v národním kole Ekonomické olympiády

logoeconomy2Ve druhé polovině června se v rámci celostátního finále Ekonomické olympiády (EO) představila také naše studentka Lucie Hrabáčová (Sexta). Ta byla jednou z padesáti finalistů, kteří se etablovali jako nejúspěšnější z regionálních kol soutěže (finálové setkání se uskutečnilo v pražském ústředí České národní banky). Žáci si mohli, mimo řešení samotného náročného testu, spolu se svými doprovázejícími

vyučujícími vyslechnout i četné zajímavé přednášky odborníků a panelové diskuse. Do EO se v letošním školním roce přitom zapojilo celkem více než deset tisíc žáků z 235 škol, kteří soutěžili v ekonomii a financích. Zakladatelem je Institut ekonomického vzdělávání, který si klade za cíl zvýšit úroveň výuky ekonomie a zlepšování finanční gramotnosti ve společnosti. Osobní záštitu nad aktivitou má viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Více info na http://www.ekonomickaolympiada.cz/. Děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia.

foto 2018 hrabacova

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK