Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Úvodní kolo školního workshopu divadla

logotheatre2Ve stručnosti se vracíme k nedávné studentské aktivitě v podobě tzv. divadelního workshopu, jehož úvodní pilotní setkání se uskutečnilo v budově školy v nedávných dnech. K dalšímu neformálnímu tvůrčímu střetávání mladých gymnazistů by mělo dojít pak v průběhu září. Cílem bylo tentokrát nabídnout zájemcům o divadlo možnost vyzkoušet si některé improvizační techniky. Akci řídil a moderoval Tomáš Hart

(Septima), jinak též vítěz celostátní soutěže v dramatizaci a recitaci (a právě on na příští školní rok hodlá připravit realizaci divadelního představení). V rámci úvodního kola workshopu se účastníci učili tomu, co je improvizace, jak má a nemá vypadat; zkusili si základní techniky a některé improvizační hry. Ohlasy a odezva byly bezprostřední, účastníci nadšení, hry a aktivity si užívali, těší se na podzimní blok.

divadloworkshop1

divadloworkshop2

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK