Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Poslední rozloučení s profesorkou Kozlovou

logofuneralTaké zástupce naší školy se v uplynulých dnech objevil mezi hosty pietního smutečního aktu v rámci posledního rozloučení s dlouholetou bývalou členkou pedagogického sboru lovosického gymnázia, paní Libuší Kozlovou, která u nás vyučovala český jazyk a literaturu i latinu. Paní profesorka zemřela v polovině května ve věku nedožitých devadesáti let, pohřeb se uskutečnil v litoměřickém kostele Všech svatých.

 

kozlovapohreb

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK