Copyright 2018 - Custom text here

Fluorescenční noc letos s naší účastí

logofluoroscence1V první polovině března (9. - 11. března) pořádala přírodovědecká fakulta pražské UK v pořadí již 42. ročník akce s názvem Fluorescenční noc, které se za GYMLOVO zúčastnila studentka Eliška Smutná ze Sexty. "Noc byla zaměřena na smysly a na programu byly například přednášky z oblastí - magnetorecepce (orientace organizmů pomocí magnetického pole země) nebo smyslů bakterií a rostlin, nechybělo ani téma smyslů

lidského těla. V programu se objevila i exkurze na Vinařickou horu, která je pozůstatkem třetihorního stratovulkánu. Po celou dobu byl k dispozici fluorescenční mikroskop, který funguje na principu odrazu světla. A právě díky propojení tohoto přístroje s počítačem jsme mohli libovolně upravovat barvu, jas a kontrast zkoumaných vzorků. Oficiální konec setkání byl sice plánovaný na třetí hodinu odpolední, mnoho z nás však zůstávalo déle, abychom si mohli dodělat preparáty určené k mikroskopování," uvedla k tomu Eliška.

fuorescence2018a

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK