Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Sextánka na den lékařským fyzikem

logoatom2"Ve druhé polovině ledna (17. 1.) se mi naskytla zajímavá příležitost, a sice zúčastnit se akce s názvem Den lékařským fyzikem, kterou pořádá fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská z pražského ČVUT. Dopolední program začínal v 10 hodin ráno prvotní přednáškou pana docenta Tomáše Vrby o radiologické fyzice v budově fakulty na Praze 1. Následovala pak prezentace inženýrky Terezy Hanušové

o problematice tzv. operací bez skalpelu“ A do třetice jsme vyslechli také pracovnici FN Motol Terezu Kráčmerovou, která nám povídala o nukleární medicíně. Za předpokladu, že jsme měli nějaké otázky, nám je trojice odborníků ochotně zodpověděla. Poté následovala hodinová pauza na oběd a praktická úloha dle naší preference. Já osobně jsem si chtěla vyzkoušet práci se zubním rentgenem. Na místě konání (elektrotechnická fakulta v Dejvicích) nám byla nejprve objasněna podstata fungování tohoto přístroje a poté nechybělo jeho praktické vyzkoušení. Na a pomyslným zlatým hřebem večera byla poté návštěva motolské fakultní nemocnice a jejích specializovaných pracovišť. Navštívili jsme zde mj. laboratoře, kde se připravují radiofarmaka pro pacienty. Celou exkurzi jsme zakončili v areálu magnetické rezonance, kde nám byl – obdobně jako u zubního rentgenu - vysvětlen princip její funkce a poté jsme si vyzkoušeli toto zařízení v praxi," zaznamenala své osobní dojmy z uvedené akce Ivana Zalabáková ze Sexty.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK