Copyright 2018 - Custom text here

Atraktivní možnosti v projektu Krušnohoří

logomoutainPodařilo se finálně dohodnout zapojení našeho gymnázia do projektu s názvem: Krušnohoří - nová krajina, nové příležitosti", který společně zaštiťuje pražské VŠCHT, technická univerzita Bergakademie ze saského Freibergu a Výzkumný ústav hnědého uhlí v Mostě. Obecným cílem je oslovit a motivovat středoškoláky k zájmu o studium technických a přírodovědných oborů, kde bude profesní uplatnění do budoucna bezesporu velmi zajímavé.

A pro naše žáky to značí v letech 2018 - 2020 zcela praktickou a konkrétní možnost velmi aktivního zapojení do celé řady dílčích aktivit v rámci projektu, které jdou napříč spektrem jednotlivých předmětů i komisí (mj. z oborů chemie, biologie, fyziky, zeměpisu, němčiny atd). Jedná se o například o různé studijní pracovní výjezdy, exkurze, workshopy, semináře, stáže, e-learningové školení, přednášky, výzkum v terénu i laboratořích, přeshraniční spolupráci apod. První jednotlivé aktivity budou přitom realizovány již nyní na jaře 2018. Těší nás, že se povedlo uvedenou projektovou aktivitu dostat až do této fáze, o výstupech budeme informovat.

Krusnohori projekt 2018 2020

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK