Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Na Dómském pahorku sbor hosty potěšil

logotutiipazzi2Klienti z domova pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích se stali v uplynulých dnech prozatím posledními letošními posluchači v rámci vystoupení našeho školního pěveckého sboru Tutti Pazzi, který se představil pod taktovkou Jozefíny Eichlerové právě v prostorách uvedeného sociálního zařízení. A nutno dodat, že tamní hosté byli velmi spokojení, zároveň i vděční, a to za pěkný kulturní zážitek v době

předvánoční (některé písničky si i v dojetí společně s našimi studenty mnozí z nich i zazpívali). Odezva byla velmi bezprostřední, koncert se povedl i líbil. "Vyslechli jsme si zde mnoho chvály a příští rok jsme pozvaní znovu. A dokonce byla i sladká odměna," doplnila s úsměvem šéfka našeho sboru.

pahorek2017ba

pahorek2017b

pahorek2017a

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK