Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Aktivita v eTwinninig, projekt s Italy

logoetwinning3Projektové skupiny našich Sekundánů a stejně starých žáků ze základní školy Scuola Internazionale Europea z italského Turína právě dokončily další z projektů tzv. eTwinningu, tentokrát s názvem "Getting to know each other" (Poznáváme se navzájem). Samotná práce studentů na projektu započala již letos na jaře. Žáci obou škol se tak v rámci elektronické komunikace v jednom souboru nejprve anglicky stručně představili, popsali,

co je zajímá, jak tráví volný čas a popsali svůj vzhled, v dalším dokumentu pak poslali partnerské škole vždy i svoje fotografie, když první úkol byl spojit osoby na fotografiích s popisem. V druhé části projektu si každý žák vybral oblast, která ho zajímala a týkala se volnočasových aktivit mladších žáků (například sport, hudba, cestování, jídlo, domácí zvířata atd.) a na dané téma potom zpracoval vlastní prezentaci. A po vzájemné výměně prezentací čekal poslední úkol - porovnat, v čem jsou si italské a české děti podobné, jaké jsou rozdíly v trávení volného času a obě strany ze získaných informací vytvořily plakát (resp. poster). Největším přínosem projektu bylo nahlédnutí do kultury jiného národa a hlavně procvičení si angličtiny trochu jinak než s učebnicí ve škole. Aktivitu proto rozhodně vítáme.

eTwinn 2017 2

eTwinn 2017 1

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK