Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Globální změny klimatu v rámci CO2 ligy

logoklima1Nejstarší maturanti z Oktávy a 4.A se v rámci svého semináře nedávno aktivně zapojili do celorepublikové soutěže (s aktuální tematikou globálních změn klimatu) pod názvem CO2 liga (více info na webu:https://co2liga.cz/). Účastníci již vypracovali a odeslali úvodní zadané úkoly týkající se právě klimatických změn. Při prezentacích ve výuce u nejmladších kolegů z Primy a Sekundy pak vzájemně i diskutovali o tom, jak případně zkvalitňovat ovzduší a čím může kdo z nás i sám

dílem také k nápravě přispět. Respondenti nahráli i některá krátká videa o největších znečišťovatelích v regionu, veškerá tematika k uvedené soutěži je graficky shrnuta také na školních vývěskách v budově našeho gymnázia. O další zapojení a práci našich studentů budeme informovat.

zmenaklimatu2017

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK