Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Primáni se u hudební výchovy nenudí

logomusic1Naši nejmladší Primáni mají výuku hudební výchovy v každém případě veselou i pestrou. Při nedávno probíraném učivu "Rozdělení hudebních nástrojů " totiž dostali právě žáci Primy za úkol vyrobit si svůj vlastní hudební nástroj. A z tohoto úkolu byli doslova nadšeni, někteří dokonce vyrobili svými silami nástrojů i více :-) Převážná většina vytvořila nástroje bicí, ti kreativnější si ale uměli vyrobit sami například i malou kytaru nebo Panovu flétnu. V neposlední řadě ti školáci,

kteří již disponují hrou na nějaký hudební nástroj, předvedli následně svůj um před třídou a zahráli spolužákům nacvičené skladby. Věřme tedy, že podobná chuť do práce a entuziasmus Primánům vydrží i nadále.

 

hudebka20172

hudebka20173

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK