Copyright 2018 - Custom text here

Primánské lavice v novém hávu

logodesk1Dílčí "kosmetická", nicméně z pohledu našich nejmladších Primánů bezpochyby příjemná, záležitost se podařila zrealizovat v průběhu uplynulých podzimních prázdnin. V součinnosti s oslovenou truhlářskou firmou byla totiž provedena renovace (výměna a nové lištování) pracovních ploch všech žákovských lavic v učebně Primy. Nutno podotknout, že k poničení docházelo v uplynulých letech bohužel právě ze strany žáků našeho gymnázia, z čehož nijak valnou

radost nemáme (leckteří Primáni letos dokonce odcházeli z výuky mnohdy s oděrky rukou) :-( Náklady na nezbytnou opravu přitom nyní činily v souhrnu takřka šest tisíc korun (a ty bychom rozhodně dokázali využít ve prospěch žáků i jinak a lépe). V nejbližší době by podobnou renovací mělo projít ještě několik dalších desítek obdobně poničených lavic ve škole. V této souvislosti proto chceme věřit tomu, že rozum a chování našich studentů ve výuce bude vždy adekvátní tomu, abychom tyto ("zbytečné") opravy do budoucna již nemuseli realizovat vůbec!

stul2017a

 

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK