Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Mise pro záchranu křídla zahájena

logopiano2Velmi konkrétně započala jedna z nad-rámcových aktivit našeho gymnázia. Sbor-mistryně pěveckého sboru Tutti Pazzi (a zároveň učitelka hudební výchovy) Jozefína Eichlerová nedávno iniciovala vznik a dílčí realizaci projektu určeného na opravu ceněného koncertního křídla značky Scholze Warnsdorf, jehož je škola historicky vlastníkem, a které je bohužel již dlouhá desetiletí v dezolátním stavu (náklady na případnou opravu

přitom činí závratných cca stopadesát tisíc korun). A právě v minulých dnech se v reprezentativních prostorách Pfannschmidtovy vily odehrál benefiční koncert, který si dal do vínku snahu o postupné shromažďování finančních prostředků za účelem budoucí opravy a zprovoznění hudebního nástroje. Benefice se setkala se značným zájmem veřejnosti, akce se jednoznačně povedla, kapacita tamní návštěvní síně byla naplněna. Atmosféra i rámec společensko-kulturní akce byly navíc velmi neformální a příjemné. Při koncertu vystoupili mnozí mladí muzikanti z řad studentů, zároveň se logicky předvedl i samotný sbor. "Všem účinkujícím stejně jako hostům a kolegyním ze zdejší základní umělecké školy i přítomným divákům, kteří přišli a podpořili nás, velmi děkujeme. Byli naprosto úžasní," řekla aktivní kantorka, která stále před lety i u vzniku samotného sboru. A podstatná informace závěrem? Nedávný koncert vynesl peněžní částku v celkové výši 17.635 korun, což překonalo veškeré nejsmělejší plány i prvotní odhady. DĚKUJEME!!! Sehnat celou částku na opravu dá ještě značnou práci, nicméně na úvod se jedná o rozhodně skvělý vklad. Rádi bychom následně oslovili i další soukromé firmy a subjekty, stejně jako například našeho zřizovatele, se žádostí o nápomoc. Přístupu všech, kteří dobrou věc podpořili, si velmi vážíme!

benekridlo1

 

benekridlo2

benekridlo3

 

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK