Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Hostíme metodický seminář němčiny

logogerman1Také v letošním školním roce připravuje naše agilní předmětová komise německého jazyka praktický seminář s pracovním názvem "Hry a jiné aktivity ve dvojicích", který pro vyučující němčiny z různých škol povede metodička nakladatelství Hueber Veronika Hutarová. Akce se v budově našeho gymnázia uskuteční v závěru listopadu (středa 29.11., od 14 hodin) a jsou srdečně zváni učitelé a učitelky němčiny různých stupňů škol z Litoměřicka

(seminář je zdarma). Chcete oživit své hodiny němčiny a zároveň docílit toho, aby žáci či studenti nejen v hodinách více mluvili? Pak zařaďte do výuky hry ve dvojicích. Díky vhodným kopírovacím předlohám dosáhnete s minimální přípravou maximálního efektu - žáci velmi intenzivně hravou formou procvičují gramatiku a slovní zásobu a všichni mohou pracovat současně. Hravý charakter úkolů je motivuje a zlepšuje atmosféru ve skupině, využití času v hodině je efektivní. Účastníci semináře budou mít možnost vyzkoušet celou řadu her a dalších aktivit z nových učebnic a dostanou k nim i praktické tipy.

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK