Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Benefiční koncert v pondělí 23. října

logopianoSrdečně si vás dovolujeme pozvat na blížící se benefiční akci naší školy, která se uskuteční v reprezentativních prostorách lovosické knihovny v pondělí 23. října (od 17 hodin). Rádi bychom totiž v dohledné době zahájili technicky i finančně značně náročnou opravu koncertního křídla, které škola historicky vlastní - a právě hudební vystoupení našich žáků, školního pěveckého sboru Tutti Pazzi i dalších pozvaných hostů z lovosické ZUŠky

by se mohlo stát základním stavebním kamenem pro tuto námi zamýšlenou aktivitu. Vybrané dobrovolné vstupné bude věnováno právě na opravu tohoto křídla. Předem děkujeme za podporu i spolupráci. Těšíme se brzy na viděnou!

benefice kridlo GYMLOVO 23102017

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK