Copyright 2018 - Custom text here

Sportovní den v Opárenském údolí

Tradiční Sportovní den, kterým se v závěru června symbolicky pravidelně loučíme s právě uplynulým školním rokem, jsme letos situovali do lokality Opárenského údolí. A počasí akci naštěstí tentokrát přálo. V rámci středečního dopoledne nechyběla celá řada úkolů a otázek, které měly všechny týmy dovést přes indicie až k finálnímu vyplnění tajenky. Od fotbalového hřiště v Malých Žernosekách až k Černodolskému mlýnu tak bylo stále co dělat. Nechyběla tak například střelba na

koš, hod medicimbalem, slalom, trojskok, ani však první pomoc, hod na cíl, kliky, lehy - sedy, střelba ze vzduchovky, švihadlo, chůze na laně či navigace slepce a přelévání vody. Příjemný půlden v údolí v přírodě a venku na vzduchu - účastníkům děkujeme za výkony i úsilí, nicméně omluvám a povětšinou hlavně výmluvám chybějících patrně úplně nerozumíme.

asportden2017a

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK