Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Zajímavá exkurze do cementárny

Žáci tříd Kvinta a 1. A se v rámci prohlubující výuky předmětu chemie nedávno zúčastnili exkurze do nedaleké cementárny LafargeHolcim v Čížkovicích. Po seznámení se s bezpečnostními pravidly při pohybu v provozu je poté čekala cca hodinová prezentace o historii cementárny, těžbě a technologii zpracování surovin i výrobě cementu. Teoretická část byla zakončena zábavnou vědomostní soutěží. Nejlepší byli dokonce odměněni i drobnými cenami :-) Následovala

samotná prohlídka s komentářem po provozu rozlehlého areálu cementárny. Naši mladí gymnazisté postupně shlédli například zásobárnu surovin, mlýnici, rotační pec, výměníky, velín, laboratoř kvality, betonářskou laboratoř či expedici. A zajímavost na konec? Tou je bezesporu hnízdění sokolů stěhovavých v areálu továrny na tamních výškových budovách. Mají zde totiž výborný přehled o okolí, dostatek potravy i klid na vyvedení mláďat.

 

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK