• Prostředí školy

  • Facebook

  • Připravujeme

  • Fotogalerie

Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Přijímací řízení 2019 - přehledy přijatých uchazečů

Vážení rodiče, milí uchazeči,

níže zveřejňujeme přehledy přijatých uchazečů do čtyřletého a osmiletého studia (od školního roku 2019 / 2010).

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 (konali uchazeči z 9. tříd ZŠ) - odkaz na PDF (příloha)

Osmileté studium - obor 79-41-K/81 (konali uchazeči z 5. tříd ZŠ) - odkaz na PDF (příloha)

Informace pro "PŘIJATÉ" - všichni přijatí uchazeči si mohou v pracovní dny (8 - 15 hodin) osobně vyzvednout v kanceláři školy
(1. patro, paní Došková) rozhodnutí o přijetí a zároveň rovnou odevzdat zápisový lístek (nutno složit nejpozději do 16. května 2019).

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí vypraveno a odesláno doporučeně poštou (na adresu zákonného zástupce). Přijatým uchazečům se rozhodnutí nezasílá.
Všichni uchazeči mají možnost seznámit se osobně s podklady pro vydání rozhodnutí (v dohodnutém termínu).

"Poučení o odvolání" (odkaz na PDF přílohu)

V Lovosicích, dne 30. dubna 2019
Mgr. Marek Bušek, ředitel školy, Gymnázium Lovosice, tel. 602 289 588

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK