• Prostředí školy

  • Facebook

  • Připravujeme

  • Fotogalerie

Copyright 2019 - Gymnázium Lovosice - škola pro váš budoucí rozvoj

Zaměstnanci školy

Soubor ve formátu pdf a kontakty

zamestnanci2018

zamestnaciskoly20182019

Domluvit si individuální konzultační hodiny je možné se všemi pedagogy školy, a to po předchozí dohodě mailem nebo telefonicky.

Zároveň připravujeme individualizovaný přehled konzultačních hodin v informačním systému EDUPAGE, který bude k dispozici v nejbližší době.

Děkujeme za pochopení.

Školská rada

Gymnázium Lovosice, Školská rada

Školská rada byla zřízena na Gymnáziu Lovosice 1. srpna 2005, a to usnesením Rady Ústeckého kraje, č. j. 63/13R/2005 ze dne 15. června 2005, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská rada aktuálně pracuje v následujícím složení:
- za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni: Mgr. Ivan Kožíšek, Renata Nováková
- za pedagogické pracovníky školy zvoleny: Mgr. Miroslava Quaiserová, Mgr. Pavla Linková
- za zřizovatele jmenováni: Josef Trefný (usnesením Rady Ústeckého kraje) a Marek Kopřiva (usnesením rady Ústeckého kraje)
Školská rada má šest členů - tvoří ji dva členové zvoleni za pedagogické pracovníky, dva zástupci jmenování zřizovatelem a dva zvolení členové za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Ke stažení:

Zápis z jednání ŠR - 11102018

Archiv

 

English information

Lovosice is a grammar school which provides a secondary education finished with a school-leaving exam. The school was founded in 1953. There are two lines of study - a four-year line and an eight-year line. In the school years there are cca 300 pupils altogether. The school rents its from the town Lovosice. There are 10 ordinary classrooms, 6 special classrooms, 2 laboratories, 1 small classroom for language lessons, a library with a small study, a gymnasium and a fitness studio. Physical education lessons can also be taught in the local town hall, stadium, swimming pool and sports hall.

Pupils study the following subjects: Czech, Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, Geography, History, Languages (English, German, French and Russian), Computer Science, Civics, Physical Education, Arts, Music. In addition to the curriculum activities pupils take part in different programmes:- an introductory trip for new students at the beginning of every school year a sports day (on the occasion of the Day of the Students 17 November) - a skiing course - a boating course theatre performances and exhibitions sports contests competitions in different school subjects - class excursions and trips at the end of every school year.

To improve language skills and to learn about other countries and their culture and history the school organizes exchange projects with schools in Germany (Wittenburg), France (Hazebrouck) and newly in Holland (Elburg). Other after school activities includes a course of pottery making, working on computers in the computer lab. The school choir, Laeta nota, which has already had a long tradition together with the group of teachers and students, In Flagranti, prepare nice Christmas and Easter programmes every year.

komplet3

komplet4

Die Information in Deutsch

Das Gymnasium wurde im Jahre 1953 gegründet und seine Kapazität beträgt 360 Schüler. Die können entweder ein vier - oder ein achtjähriges Studium auswählen, wobei der Unterschied in der Länge des Studiums und in der Einhaltung des sogenannten Schulbildungsprogramms besteht. Im Schuljahr 2012-2013 hat der Unterricht für 300 Schüler in 12 Klassen angefangen. Dem Gymnasium steht das von der Stadt Lovosice gemietete Gebäude zur Verfügung, dessen Ausstattung allen am modernen Unterricht gestellten Ansprüchen völlig entspricht. Hier gibt es 10 Stammklassen, 6 Fachklassen (Physik, Chemie, Musikunterricht, Kunstunterricht, 2 Klassen für EDV-Technik), darunter sind zwei Klassen auch Stammklassen, zwei Laboratorien (ein Chemie-biologisches Laboratorium und Sprachlaboratorium), eine kleinere Klasse für getrennten Unterricht und eine Turnhalle. Die Schule wird durchlaufend mit moderner Technik ausgerüstet. In fünf Klassen gibt es interaktive Tafeln, in jeder Klasse einen eingebauten Computer, in zwei Klassen Datenprojektoren.

komplet3

komplet4

O škole

komplet3

Škola sídlí v budově, kterou má pronajatou od města Lovosice. Prostorově budova vyhovuje potřebám školy. K dispozici je v současné době 10 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova a výpočetní technika), z nichž 2 byly zároveň využívány jako kmenové učebny, 2 laboratoře (chemicko-biologická a jazyková), 1 menší učebna pro dělení tříd a tělocvična. Pro potřeby výuky tělesné škola využívá přilehlé hřiště a městská tělovýchovná zařízení. V suterénu je pro potřeby tělesné výchovy posilovna. Studenti mají dále k dispozici knihovnu se studovnou a malý bufet. K vybavení také patří hrnčířská pec. Zaměstnanci mají k dispozici kabinety, sborovnu, kanceláře. Škola je průběžně vybavována moderními pomůckami, interaktivními tabulemi a dataprojetkory pro realizaci multimediálních projektů.

komplet4

  

Archiv Rady školy

Zápis z jednání ŠR_26062018

Zápis z jednání ŠR_12102017

Zápis z jednání ŠR_12102016

Zápis z jednání ŠR_07092016

Zápis z jednáni ŠR_24092015

Jednací řád Školské rady GYMLOVO

Zápis z jednání ŠR_102012

Výsledky voleb 042012 (doc)

Volba předsedy 052012 (doc)

Zápis z jednání ŠR 122012

Zápis z jednání ŠR 062013(pdf)

Zápis z jednání ŠR 102013 (pdf)

Zápis z jednání ŠR_062014 (pdf)

Zápis z jednání ŠR_102014 (pdf)

Vyhlášení voleb do školské rady 2015 (pdf)

Návrh kandidáta rodiče (pdf)

Volební řád ŠR (pdf)

Zápis z jednání ŠR_062015

Informace o škole

Název školy, sídlo:

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika

Identifikační číslo školy (IČ): 46 773 720

Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 600 010 911, IZO: 000 081 884

Zřizovatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

(zřizovací listina z 28.listopadu 2001, usnesení č.87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, ve znění pozdějších dodatků 1-4)

Ředitel školy:

Mgr. Marek Bušek

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Jana Štyksová

Kontakt:

telefon: + 420 416 532 574; + 420 416 533 390

web: www.gymlovo.cz

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: rcqs59e

Bankovní spojení (číslo účtu): 161 425 456 / 0300 ČSOB

Pracovník pro informace: Jana Štyksová (zástupkyně), Daniela Došková (hospodářka školy)

Zařazení do sítě:

Do sítě škol bylo gymnázium zařazeno rozhodnutím MŠMT ze dne 24.6.1996, čj. 12 501/96-60-04.

Poslední aktualizace v síti škol byla provedena dne 15. června 2001.

Součásti školy, kapacita:

Gymnázium, kapacita činí dle zřizovací listiny školy 360 žáků.

Realizují se dva obory gymnaziálního studia, které se liší délkou:

a) 79-41-K/41 - čtyřleté gymnázium

b) 79 41 K/81 - osmileté gymnázium

Prostředí školy

Pro výuku škola využívá budovu pronajatou od města Lovosice, prostorově je dostačující. K dispozici je v současné době celkem 10 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova, dvě učebny ICT), dále laboratoře (chemicko-biologická a jazyková), dále menší učebna pro dělení tříd a školní tělocvična, včetně malého sálu a herny pro stolní tenis s posilovnou. Pro potřeby výuky tělesné výchovy jsou současně pronajímána městská tělovýchovná zařízení (zpravidla sportovní haly, stadion atd.). Žáci mají dále k dispozici knihovnu se studovnou a zaměstnanci také nezbytné pracovní zázemí (kabinety, sborovna, kanceláře aj.). Dle aktuálních finančních možností je budova průběžně vybavována moderními pomůckami a technikou či jejich výměnou (počítače, projektory, internet, multimediální tablety, interaktivní tabule).

Podkategorie

Search

f t g m

                      NEWSLETTR

                      FACEBOOK