f t g m
  • Spolupracujeme s jinými školami, pomáháme si

  • Podporujeme týmovost, kolektivního ducha a jednotu

  • Nabízíme moderní postupy ve výuce i mezinárodní spolupráci

  • Jsme aktivní, na horách, na vodě i na kole je vždy dobře

  • Vzděláváme se v klidném prostředí, v útulné historické budově

  • Není to jen o studiu, jdeme i za akcí a společnými zážitky

  • Naši studenti i kantoři žijí i kulturou a uměním

  • Naši učitelé jsou zkušení, erudovaní, empatičtí i laskaví

Copyright 2021 - Custom text here

Přijímačky 2021 - aktualizované důležité pokyny   

Přijímací zkoušky 2021 - důležité pokyny

Vážení rodiče, zákonní zástupci uchazeči,

v návaznosti na průběžně aktualizované pokyny v rámci pandemie a postupného rozvolňování se prosím seznamte s níže uvedenými informacemi. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte eventuálně kontaktovat kdykoli (tel. 602 289 588, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Děkujeme za součinnost.

Na kontaktní maily zákonných zástupců byly odeslány pozvánky i bližší pokyny k těmto pozvánkám (viz, PDF).

Informace k pozvánce – 4L studium (PDF)

Informace k pozvánce – 8L studium (PDF)

A) Uchazeč ať hlavně nezapomene donést v den konání zkoušky doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2.

B) Tyto testy je povinna (na žádost zákonného zástupce) uchazečům provést a potvrdit základní škola nebo můžete přinést PCR test ze zdravotnického zařízení či potvrzení o prodělání COVID v dané lhůtě (viz, níže).

C) Na přijímací zkoušky se uchazeč dostaví v čase cca 8:00 hodin ráno.

D) Nezapomeňte, že uchazeč musí mít u sebe pozvánku (kopii stačí ukázat i v telefonu), uchazeči o čtyřleté studium také občanský průkaz.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ POKYNY K PRŮBĚU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Zkoušek se může účastnit jen osoba, která splňuje:
A) nemá příznaky onemocnění COVID–19
B) doloží před přijímacími zkouškami negativní výsledek AG testu nebo PCR testu
C) test musí být proveden nejpozději 7 dní před konáním zkoušek
D) ZŠ je povinna na žádost provést tento test a vydat doklad (mimořádné opatření MZ ze dne 6. 4. 2021)
E) mimořádné opatření MZ umožňuje nahradit testy ze ZŠ takto:
   a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

   b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech

nebo

   c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Search

                      ŠKOLNÍ ČASOPIS

                      FACEBOOK