Psychohygiena

Cílová skupina žáků: tercie

Charakteristika: Projekt se vztahuje k průřezovému tématu VDO – psychohygiena.

Přínos pro výchovnou a vzdělávací strategii školy: Součástí výuky přírodopisu v tercii je téma „nervová soustava" a jednou z kapitol je i psychohygiena neboli hygiena duševní činnosti.

Cíl projektu: V současném přetechnizovaném a uspěchaném světě je hygiena duševní činnosti stále významnějším problémem. Lidé často vzorně pečují o čistotu svého těla, ale mnoho z nich si neuvědomuje, že i nervová soustava potřebuje péči a ochranu. Cílem projektu je vytvoření vlastního režimu dne pro celý týden podle vlastního pozorování se zamyšlením, jestli odpovídá jejich denní program zásadám duševní hygieny.

Popis projektu: Žáci mají dva týdny na pozorování a vypracování. Týden budou zapisovat do tabulky, jaké činnosti každý den dělali a jak dlouho. V závěru se zamyslí nad průběhem svého všedního dne i nad tím, jak tráví čas o víkendech a prázdninách.

Jedna hodinu přírodopisu bude věnována na celkové zhodnocení.

Úkoly:

a) Pozoruj a zapisuj svůj „Denní režim" každý den po dobu jednoho týdne. Způsob a originalita zpracování záleží na tobě (bude součástí hodnocení).

b) Výsledky zaznamenej do tabulky (v hodinách a minutách)

c) V závěru se zamysli nad tím, odpovídá-li tvůj denní program zásadám duševní hygieny? Jak bys jej měl upravit, aby splňoval všechny požadavky psychohygieny. Zamysli se i nad tím, jak trávíš čas o prázdninách.

Tabulka:

činnosti Po Út St Čt Pá So Ne Průměr

Spánek

Škola

Učení

Sport

Jiné koníčky

Pobyt venku

Počítač

televize

Hodnocení:

- způsob vypracování a originalita (max. 10 bodů)

- závěr (max. 10 bodů)

- 20 – 17 bodů = výborný, 16 – 14 bodů = chvalitebný, 13 – 10 bodů = dobrý, 9 – 6 bodů = dostatečný

- práce na společném zhodnocení (ústní hodnocení bez známky)

Vypracovala Řezníčková

   FACEBOOK  

Wednesday the 24th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews