TÝDEN POHYBOVÉ AKTIVITY

SPORTOVNÍ VODÁCKÝ KURZ

Gymnázium Lovosice – červen 2016

Forma: putovní, týdenní sportovně-pohybový pobyt v přírodě

Náplň: vodácký výcvik, turistika, pobyt v přírodě, outdoorové aktivity, návštěva přírodních, historických a kulturních památek

Místo: povodí řeky Vltavy (Vyšší Brod – Český Krumlov)

Ubytování: v kempech ve vlastních stanech, Vyšší Brod (mini kemp Inge Tour Pod Hrází), Rožmberk (kemp U Nojdy), Český Krumlov (kemp Vltavan)

Termín: 5. – 10. června 2015 

Náhradní termín: další týden v červnu (v případě nepříznivého počasí, stavu vody a bezpečnosti si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit)

Doprava: přeprava osob Lovosice - Vyšší Brod (vlak ČD), přeprava části výstroje, výzbroje, materiálu do Vyššího Brodu – dodávka a osobní doprovodný automobil, přeprava výstroje, výzbroje, materiálu během kurzu – osobní automobily + místní přepravce IngeTour

Stravování: vlastní vaření a využití místních stravovacích zařízení

Zdravotní zabezpečení: pedagogický dozor se zdravotnickou kvalifikací a místní zdravotnická zařízení

Finanční zabezpečení: Instruktoři: dle stávajících školních a právních předpisů (zabezpečuje vedení školy), Studenti: cena 3000,- Kč

V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování (kempy), návštěva vybraných kulturních památek, celodenní stravování, instruktorská služba, půjčovné za lodě (Inge Tour) a finanční rezerva.


Informace o přihlášení a platbách.

   FACEBOOK  

Sunday the 22nd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews