Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23)

Soubor ke stažení.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (formát pdf)

   FACEBOOK  

Friday the 19th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews