Ze školního seznamu literárních děl si každý žák pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka sestaví vlastní seznam literárních děl. Podrobné pokyny jsou součástí přiložených souborů.

školní seznam literárních děl (soubor MS Ecel, typ xls)

vlastní seznam literárních děl (soubor MS Ecel, typ xls)

 

   FACEBOOK  

Friday the 19th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews