Ze školního seznamu literárních děl si každý žák pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka sestaví vlastní seznam literárních děl. Podrobné pokyny jsou součástí přiložených souborů.

školní seznam literárních děl (soubor MS Ecel, typ xls) 

vlastní seznam literárních děl (soubor MS Excel, typ xls)

Témata maturitních zkoušek 2013

Maturitní témata

Soubory jsou ve formátu MS Word (doc)

Anglický jazyk, AJ – profilová část

Anglický jazyk, AJ – společná část

Biologie,BIO

Dějepis, DEJ

Francouzský jazyk, FJ – společná část

Francouzský jazyk, FJ – profilová část

Fyzika, FYZ

Chemie, CHEM

Matematika, MAT

Německý jazyk, NJ –společná část

Německý jazyk, NJ – profilová část

Ruský jazyk, RJ –společná část

Ruský jazyk, RJ –profilová část

Zeměpis, ZEM

Základy společenských věd, OSZV

Podkategorie

Zdroje a informace k maturitě ve školním roce 2013 – 2014

Maturita 2015

Informace k maturitám ve škoní roce 2015 - 2016.

   FACEBOOK  

Saturday the 21st. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews