TÝDEN POHYBOVÉ AKTIVITY

SPORTOVNÍ VODÁCKÝ KURZ

Gymnázium Lovosice – červen 2018

Plán kurzu

Forma:                       putovní, pětidenní sportovně-pohybový pobyt v přírodě

Téma:                         „Vodácký sport dnes“

Náplň:                        vodácký výcvik, turistika, pobyt v přírodě, outdoorové aktivity, návštěva a prohlídka přírodních zajímavostí a historických a kulturních památek

Místo:                         povodí řeky Vltavy (Vyšší Brod – Zlatá Koruna)

Ubytování:                 v kempech ve vlastních stanech, Vyšší Brod (kemp Inge Pod hrází, Rožmberk (kemp Pod jezem nebo kemp U Nojdy),

                                    Český Krumlov (kemp Vltavan), Kemp u Kelta

Termín:                      10. – 15. června 2018 (od neděle do pátku)

Náhradní termín:      další týden v červnu (v případě nepříznivého počasí, stavu vody a bezpečnosti si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit)

Doprava:                    studenti starší 18 let se přepravují samostatně, nástup na kurz je 10. 6. 2018 do 14:00 hodin ve Vyšším Brodu v kempu „Pod hrází“ (hromadná jízdenka vlak ČD bude hrazena z vybraných peněz).
Studenti mladší 18 let se přepraví s dozorujícím učitelem.
Lovosice - Vyšší Brod (vlak ČD).

Možná je i individuální doprava zákonnými zástupci studentů.
Přeprava zpět: 15. 6. 2018 z Boršova (vlak ČD).

Přeprava části výstroje, výzbroje, materiálu do Vyššího Brodu – dodávka
(přeprava výstroje, výzbroje, materiálu během kurzu).

osobní automobily (přeprava výstroje, výzbroje, materiálu, osob)

přeprava bagáže – vlastní dopravní prostředky (popř. místní přepravce Inge Tour)

Stravování:  využití místních stravovacích zařízení, vlastní příprava snídaní, svačin a večeří

 

Zdravotní zajištění: pedagogický dozor se zdravotnickou kvalifikací a místní zdravotnická zařízení

 

Instruktoři: dle stávajících školních a právních předpisů (zabezpečuje vedení školy)

 

Studenti: cena 3000,- Kč (předpokládaný rozpočet je k nahlédnutí u vedoucího akce)

V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování (kempy), celodenní stravování, půjčovné za lodě a materiál (Inge Tour), instruktorská služba a finanční rezerva.

Přihlášky: Nejpozději do konce února 2018 formou písemné přihlášky (třídním učitelům)

Platba: Je možné v libovolném termínu do 27. 4. 2018 splatit celou částku bankovním převodem! (každý student má určen svůj variabilní symbol). Studenti dostanou platební příkaz od vedoucího kurzu (Jirka Willner).

Platbu je možné rozdělit na dvě splátky (menší zatížení rodinného rozpočtu)

Účast:

Týdne pohybové aktivity (dále jen TPA) se zúčastní žáci zdravotně způsobilí (potvrzení od lékaře předají zdravotníkovi kurzu). Z účasti na týdnu pohybové aktivity je omluven pouze žák, který je pro dané období osvobozen z tělesné výchovy. Zároveň je z na týdnu pohybové aktivity omluven příp. takový žák, který předloží oficiální podepsanou Žádost o uvolnění z akce (pouze však ze závažných aktuálních zdravotních důvodů) doplněnou náležitou lékařskou zprávou a odborným vyjádřením. Na týden pohybové aktivity pak nemusí být přihlášen student se závažnými kázeňskými přestupky.

Storno podmínky:

Uplatnění storno podmínek se vztahuje pouze na zrušení přihlášení kurzu ze strany studenta. Odhlášení z účasti (ze zdravotních důvodů) je možné provést pouze osobně prostřednictvím vedoucího dané akce, příp. písemně u vedení školy. Storno zohledňuje veškeré příp. nutné náklady ze strany školy spojené s organizací a zajištěním, které je nutné hradit již předem, bez nároku na vrácení (např. objednávka přepravy materiálu, rezervace tábořišť a kempů, rezervace a uhrazení rezervačních poplatků za lodě v půjčovnách, nákup potravin, náklady na externí instruktory apod.).

Storno poplatky - v případě, že není uvedeno jinak, řídí se podmínky storna těmito kritérii:

10%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 21 dnů před příjezdem

15%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 14 dnů před příjezdem

20%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 7 dnů před příjezdem

50%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 1 den před příjezdem

100%

z celkové částky v případě neúčasti na týdnu pohybové aktivity, bez jakékoli omluvy

Výše příp. storno poplatku může být zároveň individuálně posouzena, záleží na důvodech, způsobu a míře závažnosti omluvy žáka.

Poznámka: vedení příjmů a výdajů TPA má na starosti administrativní pracovnice, vyúčtování je vedeno a kontrolováno vedoucím kurzu, určenými studenty a administrativní pracovnicí. Po skončení týdne pohybové aktivity je možné do dvou týdnu nahlédnout do konečného vyúčtování.

Provedení:

Vodácký výcvik na kánoích (odpolední a dopolední výcvik, celodenní splouvání), pěší turistika (polodenní a celodenní výlety), návštěva kulturních a historických památek a přírodních zajímavostí, outdoorové aktivity, služby v kempu, služby v kuchyni, noční hlídky.

Časový harmonogram TPA

Den

Místo

Akce

10. 6. 2018

neděle

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp)

Doprava na TPA. Příjezd budování tábora (Inge kemp), vyzvednutí materiálu, školení bezpečnosti. Odpoledne: výlet vlakem a pěší – Čertova stěna, navečer vodácký výcvik.

11. 6. 2018

pondělí

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp) + Rožmberk

Dopoledne, vodácký výcvik, bourání tábora. Odpoledne splutí do Rožmberka (výcvik). Noční vycházka na hrad.

12. 6. 2018

úterý

Rožmberk + Č. Krumlov

Celodenní splutí do Č. Krumlova, kemp Vltavan (U Papouščí skály).

13. 6. 2018

středa

Č. Krumlov

Dopoledne, nácvik splouvání jezů (Č. Krumlov, Vltavan – Zlatá trojice), prohlídka města. Noční rafting.

14. 6. 2018

pátek

Č. Krumlov – kemp U kelta (Dívčí kámen)

Č. Krumlov - splutí jezů, splouvání do (Zlatá Koruna) kempu U kelta

15. 6. 2018

kemp U kelta - Boršov

Z kempu U kelta do Boršova, ukončení kurzu návrat domů

Celkem vodáckých 60 km a pěších 10 km

Z důvodů povětrnostních a nepředpokládaných událostí je možné trasy zkrátit, po případně změnit náplň kurzu či zkrátit i dobu kurzu!

Nástup na kurz: pondělí Vyšší Brod, kemp „Pod hrází“ do 14:00 hodin

Ukončení kurzu: pátek Boršov stanoviště Ingetour.

Pozdější nástup na kurz, či dřívější odjezd z kurzu je možný jen s písemným souhlasem zákonných zástupců.

Kulturní a přírodní zajímavosti:

NP Šumava, Čertova stěna, kamenné moře, vodní dílo Lipno, klášter Vyšší Brod, muzeum poštovnictví Vyšší Brod, hrad Rožmberk, město Český Krumlov, klášter Zlatá koruna.

Personální obsazení:

vedoucí kurzu:            Mgr. Jiří Willner         

instruktoři:                   Mgr. Iva Řezníčková, Mgr. Marek Bušek, Mgr. Jiří Willner, Ing. Jaroslav Týnek

                                    + externí instruktoři (smlouva s Armádou ČR),

zdravotník:                  Mgr. Vlasta Karfíková

stravování:                  2 × kuchař

schválil:                       Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

Kompletní dokumentace k TPA ke stažení zde fe formátu pdf.

   FACEBOOK  

Sunday the 22nd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews