TÝDEN POHYBOVÉ AKTIVITY

SPORTOVNÍ VODÁCKÝ KURZ

Gymnázium Lovosice – červen 2018

Plán kurzu

Forma:                       putovní, pětidenní sportovně-pohybový pobyt v přírodě

Téma:                         „Vodácký sport dnes“

Náplň:                        vodácký výcvik, turistika, pobyt v přírodě, outdoorové aktivity, návštěva a prohlídka přírodních zajímavostí a historických a kulturních památek

Místo:                         povodí řeky Vltavy (Vyšší Brod – Zlatá Koruna)

Ubytování:                 v kempech ve vlastních stanech, Vyšší Brod (kemp Inge Pod hrází, Rožmberk (kemp Pod jezem nebo kemp U Nojdy),

                                    Český Krumlov (kemp Vltavan), Kemp u Kelta

Termín:                      10. – 15. června 2018 (od neděle do pátku)

Náhradní termín:      další týden v červnu (v případě nepříznivého počasí, stavu vody a bezpečnosti si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit)

Doprava:                    studenti starší 18 let se přepravují samostatně, nástup na kurz je 10. 6. 2018 do 14:00 hodin ve Vyšším Brodu v kempu „Pod hrází“ (hromadná jízdenka vlak ČD bude hrazena z vybraných peněz).
Studenti mladší 18 let se přepraví s dozorujícím učitelem.
Lovosice - Vyšší Brod (vlak ČD).

Možná je i individuální doprava zákonnými zástupci studentů.
Přeprava zpět: 15. 6. 2018 z Boršova (vlak ČD).

Přeprava části výstroje, výzbroje, materiálu do Vyššího Brodu – dodávka
(přeprava výstroje, výzbroje, materiálu během kurzu).

osobní automobily (přeprava výstroje, výzbroje, materiálu, osob)

přeprava bagáže – vlastní dopravní prostředky (popř. místní přepravce Inge Tour)

Stravování:  využití místních stravovacích zařízení, vlastní příprava snídaní, svačin a večeří

 

Zdravotní zajištění: pedagogický dozor se zdravotnickou kvalifikací a místní zdravotnická zařízení

 

Instruktoři: dle stávajících školních a právních předpisů (zabezpečuje vedení školy)

 

Studenti: cena 3000,- Kč (předpokládaný rozpočet je k nahlédnutí u vedoucího akce)

V ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování (kempy), celodenní stravování, půjčovné za lodě a materiál (Inge Tour), instruktorská služba a finanční rezerva.

Přihlášky: Nejpozději do konce února 2018 formou písemné přihlášky (třídním učitelům)

Platba: Je možné v libovolném termínu do 27. 4. 2018 splatit celou částku bankovním převodem! (každý student má určen svůj variabilní symbol). Studenti dostanou platební příkaz od vedoucího kurzu (Jirka Willner).

Platbu je možné rozdělit na dvě splátky (menší zatížení rodinného rozpočtu)

Účast:

Týdne pohybové aktivity (dále jen TPA) se zúčastní žáci zdravotně způsobilí (potvrzení od lékaře předají zdravotníkovi kurzu). Z účasti na týdnu pohybové aktivity je omluven pouze žák, který je pro dané období osvobozen z tělesné výchovy. Zároveň je z na týdnu pohybové aktivity omluven příp. takový žák, který předloží oficiální podepsanou Žádost o uvolnění z akce (pouze však ze závažných aktuálních zdravotních důvodů) doplněnou náležitou lékařskou zprávou a odborným vyjádřením. Na týden pohybové aktivity pak nemusí být přihlášen student se závažnými kázeňskými přestupky.

Storno podmínky:

Uplatnění storno podmínek se vztahuje pouze na zrušení přihlášení kurzu ze strany studenta. Odhlášení z účasti (ze zdravotních důvodů) je možné provést pouze osobně prostřednictvím vedoucího dané akce, příp. písemně u vedení školy. Storno zohledňuje veškeré příp. nutné náklady ze strany školy spojené s organizací a zajištěním, které je nutné hradit již předem, bez nároku na vrácení (např. objednávka přepravy materiálu, rezervace tábořišť a kempů, rezervace a uhrazení rezervačních poplatků za lodě v půjčovnách, nákup potravin, náklady na externí instruktory apod.).

Storno poplatky - v případě, že není uvedeno jinak, řídí se podmínky storna těmito kritérii:

10%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 21 dnů před příjezdem

15%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 14 dnů před příjezdem

20%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 7 dnů před příjezdem

50%

z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 1 den před příjezdem

100%

z celkové částky v případě neúčasti na týdnu pohybové aktivity, bez jakékoli omluvy

Výše příp. storno poplatku může být zároveň individuálně posouzena, záleží na důvodech, způsobu a míře závažnosti omluvy žáka.

Poznámka: vedení příjmů a výdajů TPA má na starosti administrativní pracovnice, vyúčtování je vedeno a kontrolováno vedoucím kurzu, určenými studenty a administrativní pracovnicí. Po skončení týdne pohybové aktivity je možné do dvou týdnu nahlédnout do konečného vyúčtování.

Provedení:

Vodácký výcvik na kánoích (odpolední a dopolední výcvik, celodenní splouvání), pěší turistika (polodenní a celodenní výlety), návštěva kulturních a historických památek a přírodních zajímavostí, outdoorové aktivity, služby v kempu, služby v kuchyni, noční hlídky.

Časový harmonogram TPA

Den

Místo

Akce

10. 6. 2018

neděle

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp)

Doprava na TPA. Příjezd budování tábora (Inge kemp), vyzvednutí materiálu, školení bezpečnosti. Odpoledne: výlet vlakem a pěší – Čertova stěna, navečer vodácký výcvik.

11. 6. 2018

pondělí

Vyšší Brod kemp pod hrází (kemp) + Rožmberk

Dopoledne, vodácký výcvik, bourání tábora. Odpoledne splutí do Rožmberka (výcvik). Noční vycházka na hrad.

12. 6. 2018

úterý

Rožmberk + Č. Krumlov

Celodenní splutí do Č. Krumlova, kemp Vltavan (U Papouščí skály).

13. 6. 2018

středa

Č. Krumlov

Dopoledne, nácvik splouvání jezů (Č. Krumlov, Vltavan – Zlatá trojice), prohlídka města. Noční rafting.

14. 6. 2018

pátek

Č. Krumlov – kemp U kelta (Dívčí kámen)

Č. Krumlov - splutí jezů, splouvání do (Zlatá Koruna) kempu U kelta

15. 6. 2018

kemp U kelta - Boršov

Z kempu U kelta do Boršova, ukončení kurzu návrat domů

Celkem vodáckých 60 km a pěších 10 km

Z důvodů povětrnostních a nepředpokládaných událostí je možné trasy zkrátit, po případně změnit náplň kurzu či zkrátit i dobu kurzu!

Nástup na kurz: pondělí Vyšší Brod, kemp „Pod hrází“ do 14:00 hodin

Ukončení kurzu: pátek Boršov stanoviště Ingetour.

Pozdější nástup na kurz, či dřívější odjezd z kurzu je možný jen s písemným souhlasem zákonných zástupců.

Kulturní a přírodní zajímavosti:

NP Šumava, Čertova stěna, kamenné moře, vodní dílo Lipno, klášter Vyšší Brod, muzeum poštovnictví Vyšší Brod, hrad Rožmberk, město Český Krumlov, klášter Zlatá koruna.

Personální obsazení:

vedoucí kurzu:            Mgr. Jiří Willner         

instruktoři:                   Mgr. Iva Řezníčková, Mgr. Marek Bušek, Mgr. Jiří Willner, Ing. Jaroslav Týnek

                                    + externí instruktoři (smlouva s Armádou ČR),

zdravotník:                  Mgr. Vlasta Karfíková

stravování:                  2 × kuchař

schválil:                       Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

Kompletní dokumentace k TPA ke stažení zde fe formátu pdf.

Určen pro třídy školy: Sekunda, Kvinta, 1.A (únor 2017) 

(informace, prohlášení, bezinfekčnost, atd.  formát doc, ke stažen zde)

Místo konání: Horský hotel Krakonoš, Benecko, Krkonoše (největší pravděpodobnost vhodných sněhových podmínek). U hotelu je sjezdovka pro začátečníky, v blízkosti pak sjezdovky všech obtížností, za obcí dále upravované běžecké stopy. V budově k dispozici společenská místnost. Sociální zařízení na každém patře(některé pokoje mají vlastní). Součástí je plná penze, snídaně formou švédského stolu. Zajištěn pitný režim.

Termín:                     18. - 25. února 2017

Odjezd:                       18. února (čas bude upřesněn)

Příjezd:                        25. února (čas bude také upřesněn) 

Doprava:                     autobus s vlekem

Vedoucí kurzu:           Iva Řezníčková

Instruktoři:                  Marek Bušek, Jiří Willner, Jaroslav Týnek, Alena Rupertová, Radmila Vorasická

Zdravotník:                 Radmila Vorasická, Nemocnice Jilemnice


Odjezd: sobota 18. února 2017 v 10 hodin (sraz před budovou školy v 9:45 hod.)

Příjezd: sobota 25. února 2017 (v cca 13 - 14 hodin) k budově školy

 

Půjčovné (ceny): cca 600,- Kč za lyžařský (boty + lyže + hůlky) nebo snowboardový (boty + prkno) set na týden a cca 100,- Kč za běžkařský set (lyže + hole + boty) na den.

 

Vleky (náklady): vícedenní permanentka (3 ze 6) 1.090,- Kč (+ jeden až dva bodové kredity, tj. 2 x 170,- Kč).Program: nabízíme výcvik sjezdový + běžecký, snowboardový + běžecký nebo jenom běžecký (vybavení je levnější a neutratí se za vleky). Program bude vytvořen podle zájmu studentů. Proč běžky ke sjezdovým lyžím nebo snowboardu – pro základní lyžařský výcvik začátečníků jsou vhodnější, poznají okolní krajinu (ne jen sjezdovku), pěstujeme vytrvalost a vůli, netřeba platit za vleky atd.

Půjčovny: doporučujeme - Benecko – více půjčoven (velmi dobré zkušenosti jsou s půjčovnou Stanislav nebo Husky) - možnost objednání lyžařského nebo snowboardového vybavení (vloni cca 500,- Kč za set na celý týden) – velmi výhodná cena za solidní kvalitu, set Běžky – cca 80,- Kč na den. Případně pak také např. Litoměřice – Reno (Pěnka), Staré Splavy (Pazdera)

Vyžadujeme potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání, nejlépe od půjčovny nebo servisu. Potvrzení mohou podepsat i rodiče, ale je nebezpečí, že se vázání půjčených lyží rozpadne hned první den. Proto je lepší vybrat spolehlivou půjčovnu, která lyže seřídí a potvrzení podepíše. My nesmíme takové vázání spravovat. Pro sjezdaře a snowboardisty je povinná helma (z bezpečnostních důvodů), vhodný je i páteřní pás.

Peníze – vleky: Nejzdatnější družstvo  - cca 1500, - Kč, ostatní méně, podle lyžařské zdatnosti, běžkaři pouze peníze na občerstvení

Platby: Celkově3.600, - Kč (náklady stále rostou, zdražuje se ubytování i cesta, cena za ubytování a plnou penzi činí na den 400,-), zbytek bude po ukončení akce a finálním vyúčtování případně vrácen.

Na lyžařský výcvik musí být žák zdravotně způsobilý, proto se vyžaduje (podle zákona):

A) Potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrzuje lékař)

B) nebo lékařská prohlídka ne starší jednoho roku (v době konání výcviku) – okopírujte příslušnou stránku ze Zdravotního a očkovacího průkazu a přiložte okopírovaný Průkaz pojištěnce.

POZOR - Lyžařský výcvik se platí na zvláštní číslo účtu (ne na účet školy) a to 224390458/0300, každý žák má svůj variabilní symbol.

Všichni žáci dostali příkaz k úhradě, na kterém je číslo účtu a jeho variabilní symbol. Doplatek 1.900,- Kč je nutno zaplatit do 15. 1. 2017.

Upozorňujeme, aby účastníci nevozili zbytečné a drahé věci s sebou!

 

Výzbroj a výstroj účastníka lyžařského kurzu:

1. Lyže běžecké + hole

    Boty na běžky

    Běžecké vybavení je povinné

2. Lyže sjezdové + hole

    Boty na sjezdové lyžovaní (sjezdaři)

3. Snowboard + boty (snowboarďáci)

4. Boty na chůzi ve sněhu

Sjezdové lyže musí být seřízené. Seřízení bezpečnostního vázání prokážete potvrzením servisu popř. čestným prohlášením zákonných zástupců

5. Obal na lyže

6. Řemínky nebo držáky na sepnutí lyží a holí

7. Velký batoh, krosna nebo cestovní taška, malý batoh na výlety

8. Oblečení: lyžařská zimní bunda, větrovka s kapucí, kalhoty na sjezd, lehčí kalhoty na běžky (šusťáky, běžecké kalhoty, elastické kalhoty …), čepice zimní 2x, rukavice teplé a lehčí (prstové), šátek, spodní prádlo (teplé punčocháče, tílko, nejlépe funkční prádlo), ponožky (slabé a silné), svetr nebo mikina, domácí oděv, přezůvky, pyžamo

9. Hygienické potřeby, opalovací krém, jelení lůj, sluneční brýle, lyžařské brýle, šicí potřeby, píšťalka

10. Psací potřeby, sešit, baterka, popř. hudební nástroje

11. Kapesné dle uvážení (běžkaři minimum 300,- Kč, sjezdaři pokročilí nejméně 1.500,- Kč)

12. Průkazka zdravotní pojišťovny (pamatovat si rodné číslo)

13. Jídlo na cestu tam (svačina) – začíná se večeří.

14. Doporučujeme dostatek pití v prášku (např. Tang) a umělou lahev

15. Léky, které pravidelně užíváte (+ seznam léků), pastilky proti bolesti v krku, elastický obvaz

16. !!! Povinná přilba na sjezdové lyžování nebo snowboard!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení:

 

Prohlašuji, že …………………………………………, žák třídy: ..………………………..

                                              (jméno a příjmení)

 

má adekvátně seřízené bezpečnostní vázání.

 

 

V Lovosicích, dne: ……………………………                      ……………………………………..

                                                                                                  Podpis a razítko servisu

                                                                                                    (popř. podpis rodiče)                              

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Bezinfekčnost:

                     Prohlašuji, že můj (moje) syn (dcera) …………………………………….…………

narozena………………. v …………………, bytem………………………………………… …………………………………………………………… nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel (a) do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

                     Pokud má nějaké zdravotní potíže, které by mohly ovlivnit hladký průběh lyžařského výcviku, napište jaké (např. epilepsie, alergie, cukrovka, po úrazu …).

 

………………………………………………………………………………..…….…………………

 

Bere léky: ……………………………………………………………………….….………………

 

Rychlý kontakt v případě nutnosti: ……………………………………………………   ………..

 

 

V …………………………, dne: 17. února 2017

                                                                                              .…………..……………………

                                                                                               podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti - účasti na lyžařském výcviku (resp. zotavovací akci)

 

Jméno a příjmení posuzovaného žáka:        ………………………………………………………

Datum narození:                                            ……………..…………………….………………….

Adresa trvalého pobytu (jiného pobytu):       ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Část A( Posuzované dítě k účasti na lyžařském výcviku

a)  je zdravotně způsobilé    +)

b) není zdravotně způsobilé     +)

c)  je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)    +)

………………..…………………………………………………………………………………………

+)Nehodící se škrtněte

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním   ANO – NE

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)……………………………………………………………….

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)………………………………..………....

d) je alergické na…………………………………………………………………………………....

e) dlouhodobě užívá léky (typ/ druh, dávka)……………………………………………………..

 

 

 

 

datum vydání posudku                                                                     podpis, jmenovka lékaře

                                                                                              razítko zdravotnického zařízení

 

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží je jako odvolání odvolacímu orgánu.
 
Jméno, a příjmení oprávněné osoby………………………………………………………………
Vztah k dítěti: ..……………………………………………………………………………………….

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: …………………………………
 
Podpis oprávněné osoby:
 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

   FACEBOOK  

Monday the 25th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews