Gymnázium Lovosice

Uplatnění absolventů 2015 – 2016

 

Soubor ve formátu pdf ke stažení zde!

ČVUT Praha Fakulta informačních technologií  2
Strojní fakulta Konstruování s IT 1
F. biomedicínského inženýrství  Zdravotnický záchranář 1
ČZU Praha Provozně ekonomická f.  Business and administration 1
Provoz a ekonomika 1
MUP Praha F. anglistiky Anglofonní studia 1
UJEP Ústí n. L. Pedagogická fakulta ČJ – D 1
Tv 1
Přírodovědecká f. Aplikovaná informatika 1
F. výrobních technologií Materiály v dopravě 1
Materiály a technologie 1
F. sociálně ekonomická Ekonomika a management 2
UK Praha FTVS Aplikovaná Tv 1
Matematicko fyzikální f. Vzdělávání M-F 1
Právnická Právo 1
UP Olomouc Právnická f. Právo 1
VŠCHT Potravinářsko-inženýrská Forenzní analýza 2
VŠE Finančnictví 1
ZČU Plzeň Právnická f. Právo 1
VOŠ  Dentální hygienistka 1
Cestovní ruch 1
Jazyková škola AJ 1
Zaměstnání 4

   FACEBOOK  

Saturday the 23rd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews