Gymnázium Lovosice, Školská rada

Školská rada byla zřízena na Gymnáziu Lovosice 1. srpna 2005, a to usnesením Rady Ústeckého kraje, č. j. 63/13R/2005 ze dne 15. června 2005, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská rada aktuálně pracuje v následujícím složení:
- za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni: Mgr. Ivan Kožíšek, Renata Nováková
- za pedagogické pracovníky školy zvoleny: Mgr. Miroslava Quaiserová, Mgr. Pavla Linková
- za zřizovatele jmenováni: Josef Trefný (usnesením Rady Ústeckého kraje) a Marek Kopřiva (usnesením rady Ústeckého kraje)
Školská rada má šest členů - tvoří ji dva členové zvoleni za pedagogické pracovníky, dva zástupci jmenování zřizovatelem a dva zvolení členové za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Ke stažení:

Zápis z jednání ŠR_12102017

Archiv

 

   FACEBOOK  

Friday the 23rd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews