Výměnný pobyt - Portugalsko 2018
Na základě dřívějších kontaktů a předešlých aktivit se podařilo naší škole zajistit aktuální možnost zahraniční spolupráce v rámci výměnného pobytu se školou z portugalského Porta, a to pro první polovinu kalendářního roku 2018.
Cca dvacetičlenná výprava GYMLOVO by se měla vypravit na jih Evropy v týdnu po jarních prázdninách (18.-25.2. 2018), portugalští studenti by se pak na oplátku měli objevit zde na Lovosicku na přelomu března a dubna 2018.
Věkově není účast v projektu pro naše žáky nijak kategoricky omezena, nicméně právě z důvodu určité vyrovnanosti věku se školáky z Portugalska nabízíme prioritně účast pro naše třídy Sekunda až Sexta (respektive 2. A).
Bližší informace případní zájemci (a rodiče) najdou v přílohách pod textem (propozice, přihláška), případné dotazy pak nejlépe osobně přímo u vedení školy

Portugalsko 2018 - propozice
Portugalsko 2018 - přihláška

 

   FACEBOOK  

Friday the 23rd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews