Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017 / 2018 (termín - jaro 2017)

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb – školský zákon, kterým se stanovují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, v platném znění, vyhlašuje Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2017 / 2018

Studijní obor 79 41 K/ 41 Gymnázium (čtyřleté studium) - pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: jedna třída (cca 30 žáků), v případě vyššího počtu úspěšných uchazečů může ředitel školy rozhodnout o eventuálním navýšení, až do naplnění kapacity dle zřizovací listiny.

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu celkově získaných bodů, a to dle stanovených kritérií (prospěch na ZŠ, úspěchy v soutěžích či olympiádách). Zohledněny budou zároveň výsledky z písemných testů (ČJL+M - CERMAT). Přesnou specifikaci kritérií přijímacího čtěte níže níže (odkazy - viz přílohy pod textem).

Písemné CERMAT testy z M a ČJL se uskuteční:

1. termín - středa 12. dubna 2017

2. termín - středa 19. dubna 2017

Lékařská prohlídka se nevyžaduje.

Přihlášky:

Na přihlášce uchazeč uvede dvě školy v pořadí dle svých preferencí (naše gymnázium jako první v pořadí). Vyplněný formulář odevzdá na každou vybranou školu zvlášť, ovšem POZOR - pořadí škol dle preferencí však musí být na obou přihláškách vždy totožné! Uchazeč má možnost podat přihlášku nejvýše na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním (11.-12.5.2017). Obě přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče.

Přihlášku je nutné odevzdat k nám do školy (či doručit poštou) nejpozději do středy 1. března 2017. Všichni uchazeči poté obdrží písemnou pozvánku k účasti na CERMAT testech, které se uskuteční v budově gymnázia ve výše uvedených dnech (12. a 19.4.2017).

Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn na vývěsce u hlavního vchodu školy a na školních webových stránkách. S ohledem na ochranu osobních údajů budou uchazeči uvedeni pod přiděleným kódem.

Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný uchazeč doručit našemu gymnáziu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definovaných výjimek). V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi vám budeme nápomocni.

Dokumenty ke stažení:

Kritéria_4L studium (pdf)

Předvyplněná přihláška 4L studium (xls)

Přihláška ke studiu - bianco (pdf)

Pokyny k vyplnění 4L (pdf)

Přihláška_vysvětlivky (pdf)

   FACEBOOK  

Wednesday the 26th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews