GYMNÁZIUM LOVOSICE

Rozumná volba 
střední školy 

Logo školy

GYMLOVO Newsletter

2016/2017 číslo 2 


Adam Riese

Finále matematické soutěže Adama Riese

Skvělého výsledku dosáhl Primán Matěj Ryšavý, který obsadil třetí příčku ve finále mezinárodní Matematické soutěže Adama Riese. To se uskutečnilo za účasti nejlepších žáků českých gymnázií z Ústeckého kraje a jejich německých vrstevníků ze sousedního Saska v německém městě Annaberg - Buchholz.

Matěj Ryšavý

Scratch

SCRATCH CUP – soutěž v programování 

Parádní druhou příčku obsadil v celostátní soutěži v programování SCRATCH CUP 2017 Sekundán Petr Filip. V konkurenci stodvacítky žáků z celé ČR předvedl excelentní výkon a nechal za sebou prakticky všechny další účastníky, kteří se etablovali většinou z prestižních a elitních českých škol.

Petr Filip

Prevence

Spolupráce s firmami a zaměstnavateli

Studentské exkurze v provozech nedaleké čížkovické cementárny a lovosické chemičky, aktuální zařazení našeho gymnázia do stipendijního programu místní společnosti LOVOCHEMIE i připravovaná součinnost z firmou UNIPETROL v oblasti podpory přírodovědného vzdělávání. To jsou jen některé konkrétní výstupy, které se nám podařilo v rámci spolupráce s firmami a trhem práce realizovat.


Vodák 2017

Vodácký týden na Vltavě

Nejen precizně připravený harmonogram, odpovídající logistické zajištění (sponzorům velmi děkujeme), zkušený instruktorský doprovod, ovšem také dobrá parta, přátelská atmosféra, legrace i přízeň počasí. Taková je charakteristika školního Týdne pohybové aktivity, který se v podobě vodáckého putovního kurzu uskutečnil na jihočeské Vltavě.

Vodák 2017

Graduation

 Skončily jarní maturity

Ústní profilovou částí, která navázala na didaktické testy a písemné práce, skončily i u nás maturitní zkoušky v termínu jaro 2017. Na pět desítek letošních maturantů prokazovalo znalosti a vědomosti před zkušebními komisemi. Úspěšní středoškoláci převzali svá maturitní vysvědčení premiérově v lovosické Pfannschmidtově vile, ti méně úspěšní pak zamíří k podzimnímu termínu. 


Economy

Úspěch v Ekonomické olympiádě

Vítězkou regionálního kola Ekonomické olympiády středních škol (organizuje Institut ekonomického vzdělávání pod záštitou ČNB) se stala Septimánka Gabriela Vytisková. Výsledek jí zajistil postup do celostátního kola, které se uskutečnilo v ústředí národní banky na pražském Senovážném náměstí.

Vytisková G

Den divadla

Den divadla jako happening

Premiérově jako akci veřejnou jsme letos pojali oblíbený školní Den divadla. Zábavné kulturně-společenské setkání nabídlo řadu dramatických, pěveckých i hudebních vystoupení, scének a úsměvných skečů, což hosté kvitovali potleskem. Jsme rádi, že se studenti umí pro něho nadchnout, dát tomu čas, úsilí i energii.

Den divadla

Řezno

Němčináři na zkušené v Bavorsku

Projektové setkání středoškolské mládeže ze škol v Čechách a Německu bylo primárně zaměřeno na oblast environmentální výchovy. Zároveň však vhodnou formou podpořilo i rozvoj mezipředmětových vztahů, procvičování a prohlubování cizího jazyka a poznávání kultury i zvyků sousedního národa.

Řezno

Sbory

Pěvecké sbory jsou v kraji vidět

Četná veřejná vystoupení v době různých svátků a veřejných oslav nebývají jedinou aktivitou našich školních pěveckých uskupení IN FLAGRANTI a TUTTI PAZZI. Oba sbory nedávno například zdárně vystupovaly i při tradiční Noci kostelů a v plánu je nyní i regionální spolupráce s kolegy z rumburského gymnázia, když se uskuteční reciproční koncerty v Rumburku i Lovosicích.

Tutti Pazzi

Město Lovosice

Kvartáni navštívili lovosickou radnici

Jednalo se o plánovanou exkurzi na zdejší městský úřad. Žáci se například dozvěděli, jaké jsou vlastně výdaje a příjmy městské "kasy", co vše se v obci a okolí plánuje nového, jak to chodí při komunálních volbách, či co přesně dělá zastupitelstvo a rada města. Jna Bárta

Projektová aktivita v Příbězích bezpráví

Na realizaci a zpracování středoškolského projektu, s názvem "Příběhy bezpráví - z místa, kde žijeme", se podílel osmičlenný tým Septimy a 3.A. Velmi zajímavým respondentem, jehož příběh naši žáci zpracovávali, byl pan Zdeněk Bárta z Litoměřic, evangelický farář a bývalý senátor. Navíc nás těší i fakt, že se podařilo dohodnout i veřejnou prezentaci projektu, která by se měla uskutečnit v polovině září.


odkaz na web školy       odkaz na facebook školy       e-mail školy
www.gymlovo.cz facebook gymlovo gymlovo@gymlovo.cz