logotusimice2"V závěru května se třídy 3. A a Septima vypravily do Tušimic u Kadaně, kde na žáky čekala prohlídka areálu tamní tepelné elektrárny. Nejprve jsme si vyslechli základní informace o provozu a historii zařízení, která nedávno prošla modernizací, což zvedlo její efektivitu při spalování uhlí. Po nezbytném nafasování bezpečnostních vest a helem jsme se rozdělili do skupin. Prošli jsme postupně celý areál energetického zařízení, včetně kotelny,

výrobny sádry, rozvodny či velína. Suverénně největším zážitkem pak byla návštěva vnitřku chladící věže, ze které vylezli sice všichni promoklí, avšak s ojedinělým a originálním zážitkem. Celou akci jsme brali jako zpestření a doplnění výuky fyziky. Za přípravu a uskutečnění děkujeme fyzikářkám Lucii Jonášové a Marii Kocánkové," přiblížil nedávnou exkurzi student 3.A Michal Peterka.

tusimice EL 052018

tusimice EL3 052018

   FACEBOOK  

Monday the 24th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews