logonetopyrNedávná atraktivní Noc s netopýry, které se zúčastnily čtyři studentky ze 3.A, vzbudila zájem i ostatních žáků z našeho biologického semináře. Na rande s netopýry aneb víte co se děje v noci za vašimi okny? - to byl název setkání našich studentů na půdě školy s panem Mgr. Michalem Portešem (ten se zabývá výzkumem populační biologie a šíření jediného evropského druhu - kaloně egyptského. Bádání jej zavedlo nejen do Egypta, ale také do

Libanonu nebo Libye. Účastnil se i řady dalších terénních expedic do zahraničí, zaměřených na netopýry a ptáky. Podílel se i na monitoringu některých ptačích druhů i obojživelníků v České republice. Je členem řady oborových společností a také držitelem kroužkovací licence pro značení ptáků). Studenti se v rámci přednášky a besedy dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života exotických druhů netopýrů i netopýrů žijících zde u nás. Vysvětlil jim, jak se netopýři dorozumívají pomocí echolokace, jaké jsou jejich životní strategie i vyvrátil jim i různé mýty, které se o netopýrech vyprávějí. V závěru přednášky mohli studenti nakrmit našeho nejběžnějšího netopýra zrzavého a poslechnout si pomocí speciálního detektoru i jeho hlas.

netopyr2017b

 

netopyr2017a

   FACEBOOK  

Monday the 22nd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews