Velmi pohodová, přátelská a neformální atmosféra zavládla při naší nedávné tradiční školní akci s názvem Den divadla, která se v první polovině května (9.5.) uskutečnila v lovosickém kulturním středisku Lovoš. Den divadla jsme letos premiérově přitom zkusili připravit jako veřejnou prezentaci aktivit našich mladých gymnazistů a rozhodně to byl krok správným směrem. Zábavné dvouhodinové setkání totiž nabídlo celou řadu dramatických, pěveckých

i hudebních vystoupení, scének a jiných dalších různě úsměvných skečů, což hosté kvitovali velmi spokojeným potleskem. Jsme rádi, že se studenti GYMLOVO umí pro něho takto nadchnout, dát tomu čas, úsilí i energii, a pobavit tak nejen sebe a spolužáky. Mezi aplaudujícími hosty jsme navíc potkali i některé rodiče, členy školské rady a další příznivce školy, což nás potěšilo. A možná jen škoda, že si neudělal alespoň chvilku čas na kratičkou návštěvu i někdo z radnice či zastupitelů - na vlastní oči by se sami přesvědčili, že my jsme na město patřičně pyšní, a děláme mu dobrou reklamu.

   FACEBOOK  

Wednesday the 23rd. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews