Soubor ve formátu pdf a kontakty

zamestnanci2018

Gymnázium Lovosice
seznam zaměstnanců školy - školní rok 2018 / 2019
Mgr. Marek Bušek ředitel školy TV - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Štyksová zástupce ředitele  M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
třídní učitelé :
Mgr. Lukáš Jedlinský Prima FJ - DJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lucie Jonášová Sekunda M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Alena Rupertová Tercie Z - TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Magdaléna Králová Kvarta AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Pavla Linková Kvinta M Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vlasta Karfíková Sexta NJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Iva Řezníčková Septima Bi - TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jitka Musilová Oktáva AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miroslava Quaiserová 1. A RJ - NJ - D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radmila Vorasická 2. A ČJ - VV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiřina Ondrušová 3. A M - F - ICT Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Dušánková 4. A AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
netřídní učitelé:
Michael Broadhead, B. A. AJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Ing. Andrea Drašnarová, Ph.D. CH - BIO Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Hana Groulíková CH - BIO Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Marie Kocánková M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Zdeňka Liscová N - D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radim Novák RJ - Z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lucie Nováková ČJ - D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dagmar Prášilová ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Naděžda Schánová AJ - EKO Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaromír Slad D - OSVZ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Jozefína Štěpánová HV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Miloš Štyks M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Týnek ICT - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiří Willner TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Patrik Zeman TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
metodické komise:
Mgr. Radmila Vorasická výchovný poradce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lukáš Jedlinský metodik prevence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Týnek metodik ICT Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
provozní zaměstnanci:
Soňa Nykodymová ekonomka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Daniela Došková hospodářka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Týnek správce sítě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeňka Vilímová knihovnice Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Relich školník
Helena Křížková uklízečka
Jarmila Nedvědová  uklízečka
Marie Červenková uklízečka

Gymnázium Lovosice, Školská rada

Školská rada byla zřízena na Gymnáziu Lovosice 1. srpna 2005, a to usnesením Rady Ústeckého kraje, č. j. 63/13R/2005 ze dne 15. června 2005, v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školská rada aktuálně pracuje v následujícím složení:
- za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvoleni: Mgr. Ivan Kožíšek, Renata Nováková
- za pedagogické pracovníky školy zvoleny: Mgr. Miroslava Quaiserová, Mgr. Pavla Linková
- za zřizovatele jmenováni: Josef Trefný (usnesením Rady Ústeckého kraje) a Marek Kopřiva (usnesením rady Ústeckého kraje)
Školská rada má šest členů - tvoří ji dva členové zvoleni za pedagogické pracovníky, dva zástupci jmenování zřizovatelem a dva zvolení členové za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Ke stažení:

Zápis z jednání ŠR - 11102018

Archiv

 

Soubor ve formátu MS Excel, včetně kontaktů (xls)

sborl2015  

Gymnázium Lovosice (seznam zaměstnanců)
  školní rok 2015 - 2016     
Mgr. Marek Bušek ředitel školy TV - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Štyksová zástupce ředitele  M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
       
  třídní učitelé :
Mgr. Magdaléna Králová Prima AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Pavla Linková Sekunda M Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vlasta Karfíková Tercie Nj - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Iva Řezníčková Kvarta Bi - TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jitka Musilová Kvinta AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Dušánková Sexta AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dagmar Ročková Septima Bi - Ch Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Alena Rupertová Oktáva Z - TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Kateřina Daňková 1.A FJ - OSVZ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miroslava Quaiserová 2.A RJ - NJ - D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radmila Vorasická 3.A ČJ - Vv Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
       
  netřídní učitelé:
Mgr. Jarmila Brejchová   ČJ -HV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Miloš Husák   ICT Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Marie Kocánková   M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lucie Kučerová   AJ - ČJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Zdeňka Liscová   N - D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radim Novák   RJ - Z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Hana Nováková   CH - Bi Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lucie Nováková   ČJ - D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiřina Ondrušová   M - F - ICT Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Naděžda Schánová   AJ - Eko Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaromír Slad   D - OSVZ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Týnek   ICT - Fy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiří Willner   TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
       
metodické komise:
Mgr. Radmila Vorasická výchovný poradce    
Mgr. Kateřina Daňková metodik prevence    
Ing. Jaroslav Týnek metodik ICT    
       
  provozní zaměstnanci:
Soňa Nykodymová ekonomka   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Daniela Došková hospodářka   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Týnek správce sítě   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeňka Vilímová knihovnice   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Relich školník    
Helena Křížková uklizečka    
Jarmila Pochobradská  uklizečka    
Věra Božena Černá uklizečka    
       
mateřská / rodičovská dovolená:
Mgr. Lucie Jonášová   M - F Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Mrázková   CH - TV Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
       

Lovosice is a grammar school which provides a secondary education finished with a school-leaving exam. The school was founded in 1953. There are two lines of study - a four-year line and an eight-year line. In the school years there are cca 300 pupils altogether. The school rents its from the town Lovosice. There are 10 ordinary classrooms, 6 special classrooms, 2 laboratories, 1 small classroom for language lessons, a library with a small study, a gymnasium and a fitness studio. Physical education lessons can also be taught in the local town hall, stadium, swimming pool and sports hall.

Pupils study the following subjects: Czech, Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, Geography, History, Languages (English, German, French and Russian), Computer Science, Civics, Physical Education, Arts, Music. In addition to the curriculum activities pupils take part in different programmes:- an introductory trip for new students at the beginning of every school year a sports day (on the occasion of the Day of the Students 17 November) - a skiing course - a boating course theatre performances and exhibitions sports contests competitions in different school subjects - class excursions and trips at the end of every school year.

To improve language skills and to learn about other countries and their culture and history the school organizes exchange projects with schools in Germany (Wittenburg), France (Hazebrouck) and newly in Holland (Elburg). Other after school activities includes a course of pottery making, working on computers in the computer lab. The school choir, Laeta nota, which has already had a long tradition together with the group of teachers and students, In Flagranti, prepare nice Christmas and Easter programmes every year.

komplet3

komplet4

Das Gymnasium wurde im Jahre 1953 gegründet und seine Kapazität beträgt 360 Schüler. Die können entweder ein vier - oder ein achtjähriges Studium auswählen, wobei der Unterschied in der Länge des Studiums und in der Einhaltung des sogenannten Schulbildungsprogramms besteht. Im Schuljahr 2012-2013 hat der Unterricht für 300 Schüler in 12 Klassen angefangen. Dem Gymnasium steht das von der Stadt Lovosice gemietete Gebäude zur Verfügung, dessen Ausstattung allen am modernen Unterricht gestellten Ansprüchen völlig entspricht. Hier gibt es 10 Stammklassen, 6 Fachklassen (Physik, Chemie, Musikunterricht, Kunstunterricht, 2 Klassen für EDV-Technik), darunter sind zwei Klassen auch Stammklassen, zwei Laboratorien (ein Chemie-biologisches Laboratorium und Sprachlaboratorium), eine kleinere Klasse für getrennten Unterricht und eine Turnhalle. Die Schule wird durchlaufend mit moderner Technik ausgerüstet. In fünf Klassen gibt es interaktive Tafeln, in jeder Klasse einen eingebauten Computer, in zwei Klassen Datenprojektoren.

komplet3

komplet4

komplet3

Škola sídlí v budově, kterou má pronajatou od města Lovosice. Prostorově budova vyhovuje potřebám školy. K dispozici je v současné době 10 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova a výpočetní technika), z nichž 2 byly zároveň využívány jako kmenové učebny, 2 laboratoře (chemicko-biologická a jazyková), 1 menší učebna pro dělení tříd a tělocvična. Pro potřeby výuky tělesné škola využívá přilehlé hřiště a městská tělovýchovná zařízení. V suterénu je pro potřeby tělesné výchovy posilovna. Studenti mají dále k dispozici knihovnu se studovnou a malý bufet. K vybavení také patří hrnčířská pec. Zaměstnanci mají k dispozici kabinety, sborovnu, kanceláře. Škola je průběžně vybavována moderními pomůckami, interaktivními tabulemi a dataprojetkory pro realizaci multimediálních projektů.

komplet4

  

Podkategorie

   FACEBOOK  

Thursday the 15th. kontakt: gymlovo@gymlovo.cz
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews